Aktualności

KOMUNIKAT O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIUokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu
Dodano dnia : 2017-06-27

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu po przeprowadzeniu procedury konkursowej zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

L.P.

Imię i Nazwisko

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Katarzyna JANKOWSKA

35

9

44

7

51

2.

Julia MALINOWSKA

32

9

41

7

48

3.

Katarzyna WOJNICZ

32

8

40

7

47

4.

Aleksandra DESKIEWICZ

33

6

39

7

46

5.

Katarzyna GORZELANA

33

6

39

5

44

6.

Mikołaj PAWLAK

26

9

35

9

44

7.

Marcin TALMA

27

9

36

5

41

8.

Natalia NOWAK

23

6

29

7

36

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono rezerwowej listy kandydatów.

 

 

 Prokurator Regionalny

   Rafał Maćkowiak

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO
Dodano dnia : 2017-06-14

RP III WOS 1111.3.2017

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam,  iż po przeprowadzeniu konkursu, na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu nie wybrano żadnego kandydata.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-06-14

RP III WOS 1111.2.2017

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 14 czerwca 2017 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-06-05

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 5 czerwca 2017 roku
i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

 

I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-05-31

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 35/17 z dnia 26 maja 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 24 czerwca 2017 r. dniem pracy.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO - ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2017-05-09

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 246) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400)

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61-736 Poznań

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2017-04-27

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Dodano dnia : 2017-04-12
I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-04-10

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy.

 

ZATRZYMANI ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ
Dodano dnia : 2017-03-24

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygnaturze RP II Ds. 3.2016, przeciwko dziewięciu podejrzanym, między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W powyższej sprawie, w dniu 21 marca 2017 roku, zatrzymano cztery osoby, spośród których jednej przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a nadto, co dotyczy też pozostałych osób - brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, z tytułu obrotu towarami do produkcji zniczy i świec, przy użyciu nierzetelnych faktur, a także wyłudzenia dotacji z funduszy unijnych w kwocie 21.233,250,00 złotych, to jest popełnienia przestępstw z art. 258 § 3 kk i innych.

123 ... 19»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu