Aktualności

INFORMACJA
Dodano dnia : 2016-10-21

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 79/16 z dnia 19 października 2016 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 31 października 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 19 listopada 2016 r. dniem pracy.

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY PROKURATURY REJONOWEJ W GNIEŹNIE
Dodano dnia : 2016-09-29

W dniu 28 września 2016 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie przy ulicy Słomianka 8.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy - Bogdan Święczkowski i Ksiądz Prymas - arcybiskup Wojciech Polak. Prokuraturę Regionalną w Poznaniu reprezentował Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak oraz Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu reprezentowana była m.in. przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu - Mateusza Pakulskiego i Zastępców Prokuratora Okręgowego w Poznaniu - Łukasza Bielę, Wojciecha Skrzypka i Mikołaja Gajewicza. Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Gnieźnie, organów ścigania, administracji lokalnej i władz samorządowych.

Gospodarzem uroczystości był Prokurator Rejonowy w Gnieźnie - Piotr Gruszka.

Krótkie wystąpienia wygłosili Prokurator Krajowy, Prokurator Regionalny w Poznaniu, Prokurator Okręgowy w Poznaniu, Prokurator Rejonowy w Gnieźnie, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna. Następnie budynek Prokuratury poświęcony został przez Księdza Prymasa.

Zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznania się z historią procesu budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, a także zwiedzenia jej pomieszczeń.

Nowy budynek dysponuje bardzo dobrymi parametrami technicznymi i lokalowymi, co będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na warunki pracy zatrudnionych w nim prokuratorów i urzędników, ale i obsługi obywateli.

SEMINARIUM DOTYCZĄCE ZWALCZANIA TRANSGRANICZNEJ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
Dodano dnia : 2016-09-29

W dniach 8-9 września 2016 roku Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak wziął udział w odbywającym się w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Kraju Związkowego Brandenburgia w Königs Wusterhausen (Republika Federalna Niemiec) sympozjum, którego tematem była „Transgraniczna przestępczość zorganizowana".

Stronę polską - poza Prokuratorem Regionalnym w Poznaniu - reprezentowali m.in. przedstawiciele Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie, Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY DO WYŁUDZENIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Dodano dnia : 2016-08-26

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała w dniu 23 sierpnia 2016r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom oskarżonym o popełnienie w latach 2009-2015 szeregu przestępstw polegających na udzieleniu członkom zarządu jednego z poznańskich stowarzyszeń zajmujących się promocją i wspieraniem przedsiębiorczości pomocy do oszustwa na szkodę instytucji dysponujących środkami publicznymi - tak zwanych instytucji wdrażających - i wyłudzeniu środków pochodzących z Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka w związku z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników do obsługi projektów finansowanych z w/w programów operacyjnych oraz uzyskiwaniem następnie stosownych refundacji poniesionych rzekomo z tego tytułu kosztów.

WIZYTA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2016-05-31

W dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, p.o. Prokuratora Regionalnego - Rafał Maćkowiak oraz Jego Zastępca - Katarzyna Hadyniak - Chojnacka, gościli dr Wiesława Jasińskiego -  Podsekretarza Stanu, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz Sławomira Grocha - Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące wzajemnej współpracy, istotne zwłaszcza w kontekście prowadzonych w obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, postępowań przygotowawczych.

INFORMACJA
Dodano dnia : 2016-05-20

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 31/16 z dnia 19 maja 2016 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 4 czerwca 2016 r. dniem pracy.

INFORMACJA
Dodano dnia : 2016-04-27

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 14 maja 2016 r. dniem pracy.

 

PROKURATOR RAFAŁ MAĆKOWIAK - PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ PROKURATORA REGIONALNEGO W POZNANIU
Dodano dnia : 2016-03-31

W dniu 30 marca 2016 r. Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, wręczył dekrety powołujące z dniem 29 marca 2016 r. do pełnienia funkcji Prokuratora Regionalnego w Poznaniu Panu prokuratorowi Rafałowi Maćkowiakowi i pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Poznaniu Pani prokurator Katarzynie Hadyniak-Chojnackiej.

Pani prokurator Hanna Grzeszczyk została powołana do pełnienia funkcji Naczelnika Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Dodano dnia : 2016-03-23
UTWORZENIE PROKURATURY REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2016-03-04

W dniu 4 marca 2016 r., związku z wejściem w życie ustaw z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz, 178) zniesiona została Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu utworzona w 1993 roku.

W jej miejsce, na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych , okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270)  utworzona została Prokuratura Regionalna w Poznaniu obejmująca obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze.

123 ... 17»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu