Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO - ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2017-05-09

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 246) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400)

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61-736 Poznań

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2017-04-27

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Dodano dnia : 2017-04-12
I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-04-10

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy.

 

Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu
Dodano dnia : 2017-03-24

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu po przeprowadzeniu procedury konkursowej zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

L.P.

Imię i Nazwisko

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Adrianna BORA

36

9

45

9

54

  2.

Zofia URBAN

34

9

43

9

52

3.

Lech STASZCZAK

34

8

42

9

51

 4.

Nell KONIECZNA

31

9

40

9

49

5.

Rafał GĘBAROWSKI

31

9

40

9

49

6.

Karol SIEMASZKO

29

9

38

9

47

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono rezerwowej listy kandydatów.       

 

 

 Prokurator Regionalny

   Rafał Maćkowiak

 

 

ZATRZYMANI ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ
Dodano dnia : 2017-03-24

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygnaturze RP II Ds. 3.2016, przeciwko dziewięciu podejrzanym, między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W powyższej sprawie, w dniu 21 marca 2017 roku, zatrzymano cztery osoby, spośród których jednej przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a nadto, co dotyczy też pozostałych osób - brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, z tytułu obrotu towarami do produkcji zniczy i świec, przy użyciu nierzetelnych faktur, a także wyłudzenia dotacji z funduszy unijnych w kwocie 21.233,250,00 złotych, to jest popełnienia przestępstw z art. 258 § 3 kk i innych.

WYROK SKAZUJĄCY DLA CZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ
Dodano dnia : 2017-03-23

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oskarżał przed Sądem Okręgowym w Poznaniu  członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Norberta S., pseud. Drewniak. Grupa ta działała w latach 2002-2007 na terenie województwa wielkopolskiego i opolskiego.

Jak ustalono, członkowie grupy przestępczej zajmowali się przemytem, głównie z Holandii do Polski, znacznych ilości narkotyków, a następnie obrotem tymi substancjami. Przedmiotem przestępstw były środki odurzające w postaci marihuany, a także substancje psychotropowe w postaci amfetaminy, kokainy i MDMA (ecstasy). Dwóm oskarżonym zarzucono również rozbój z użyciem broni palnej,
a jednemu - posiadanie bez zezwolenia amunicji do broni palnej.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-03-15

 

 

 

 

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 15 marca 2017 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:


1)    Katarzyna GORZELANA
2)    Jan KUBIAK
3)    Mikołaj PAWLAK
4)    Marcin TALMA
5)    Rafał GĘBAROWSKI
6)    Lech Remigiusz STASZCZAK
7)    Katarzyna KUPKA
8)    Nell KONIECZNA
9)    Marcel KOSZ
10)  Aleksandra DESKIEWICZ
11)  Adrianna BORA
12)  Katarzyna WOJNICZ
13)  Zofia URBAN
14)  Karol SIEMASZKO

wymaganej liczby punktów spełniają oni wymogi formalne i zostają dopuszczeni do III etapu konkursu.  

Trzeci etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 10:30 i ustalono, że na tę godzinę zostaną wezwani:


1)    Katarzyna GORZELANA
2)    Jan KUBIAK
3)    Mikołaj PAWLAK
4)    Marcin TALMA
5)    Rafał GĘBAROWSKI
6)    Lech Remigiusz STASZCZAK
7)    Katarzyna KUPKA

oraz na godzinę 12:00 zostaną wezwani:


8)    Nell KONIECZNA
9)    Marcel KOSZ
10)  Aleksandra DESKIEWICZ
11)  Adrianna BORA
12)  Katarzyna WOJNICZ
13)  Zofia URBAN
14)  Karol SIEMASZKO

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 


Sekretarz Komisji Konkursowej

 

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-02-28

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo
o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa
po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 28 lutego 2017 roku
i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

1) Katarzyna DĘBSKA

2) Anna WILCZYŃSKA

3) Natalia NOWAK

4) Katarzyna GORZELANA

5) Agnieszka SEIFERT

6) Damian KOPACZEWSKI

7) Jan KUBIAK

8) Mikołaj PAWLAK

9) Marcin TALMA

10) Katarzyna JANKOWSKA

11) Rafał GĘBAROWSKI

12) Lech Remigiusz STASZCZAK

13) Katarzyna KUPKA

14) Nell KONIECZNA

15) Marcel KOSZ

16) Łukasz KROPISZ

17) Aleksandra DESKIEWICZ

18) Katarzyna SZCZECIŃSKA

19) Adrianna BORA

20) Katarzyna WOJNICZ

21) Irina WOJNAROWSKA

22) Zofia URBAN

23) Karol SIEMASZKO

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej

NARADA PROKURATORÓW Z REGIONU POZNAŃSKIEGO
Dodano dnia : 2017-02-21

W dniach 16-17 lutego 2017 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2016.

W naradzie tej udział wzięli między innymi: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy -Bogdan Święczkowski, Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego - Jarosław Duś, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka, Prokurator Okręgowy w Koninie - Mariusz Skupin, Prokurator Okręgowy w Poznaniu - Mateusz Pakulski, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - Jarosław Kijowski, a także Prokuratorzy Rejonowi z obszaru Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

W trakcie spotkania głos zabrał I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy - Bogdan Święczkowski, który mówił między innymi o zwiększeniu budżetu prokuratury i konieczności realizacji szeregu nowych zadań stojących przed prokuraturą po zmianach ustrojowych. Prokurator Krajowy przypomniał też o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz szerokiego uwzględniania praw pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach.

Nadto w trakcie narady omówiono wyniki pracy osiągnięte przez prokuratury regionu poznańskiego w 2016 r. i bieżące problemy w działalności tych jednostek. Obecni wysłuchali także wykładu na temat wybranych zagadnień związanych z wystąpieniem potencjalnych błędów medycznych w dziedzinie anestezjologii.

123 ... 19»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu