Aktualności

Komunikat o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu
Dodano dnia : 2017-03-24

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu po przeprowadzeniu procedury konkursowej zakwalifikowano następujących kandydatów:

 

L.P.

Imię i Nazwisko

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Adrianna BORA

36

9

45

9

54

  2.

Zofia URBAN

34

9

43

9

52

3.

Lech STASZCZAK

34

8

42

9

51

 4.

Nell KONIECZNA

31

9

40

9

49

5.

Rafał GĘBAROWSKI

31

9

40

9

49

6.

Karol SIEMASZKO

29

9

38

9

47

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono rezerwowej listy kandydatów.       

 

 

 Prokurator Regionalny

   Rafał Maćkowiak

 

 

WYROK SKAZUJĄCY DLA CZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ
Dodano dnia : 2017-03-23

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oskarżał przed Sądem Okręgowym w Poznaniu  członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Norberta S., pseud. Drewniak. Grupa ta działała w latach 2002-2007 na terenie województwa wielkopolskiego i opolskiego.

Jak ustalono, członkowie grupy przestępczej zajmowali się przemytem, głównie z Holandii do Polski, znacznych ilości narkotyków, a następnie obrotem tymi substancjami. Przedmiotem przestępstw były środki odurzające w postaci marihuany, a także substancje psychotropowe w postaci amfetaminy, kokainy i MDMA (ecstasy). Dwóm oskarżonym zarzucono również rozbój z użyciem broni palnej,
a jednemu - posiadanie bez zezwolenia amunicji do broni palnej.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-03-15

 

 

 

 

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 15 marca 2017 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:


1)    Katarzyna GORZELANA
2)    Jan KUBIAK
3)    Mikołaj PAWLAK
4)    Marcin TALMA
5)    Rafał GĘBAROWSKI
6)    Lech Remigiusz STASZCZAK
7)    Katarzyna KUPKA
8)    Nell KONIECZNA
9)    Marcel KOSZ
10)  Aleksandra DESKIEWICZ
11)  Adrianna BORA
12)  Katarzyna WOJNICZ
13)  Zofia URBAN
14)  Karol SIEMASZKO

wymaganej liczby punktów spełniają oni wymogi formalne i zostają dopuszczeni do III etapu konkursu.  

Trzeci etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 10:30 i ustalono, że na tę godzinę zostaną wezwani:


1)    Katarzyna GORZELANA
2)    Jan KUBIAK
3)    Mikołaj PAWLAK
4)    Marcin TALMA
5)    Rafał GĘBAROWSKI
6)    Lech Remigiusz STASZCZAK
7)    Katarzyna KUPKA

oraz na godzinę 12:00 zostaną wezwani:


8)    Nell KONIECZNA
9)    Marcel KOSZ
10)  Aleksandra DESKIEWICZ
11)  Adrianna BORA
12)  Katarzyna WOJNICZ
13)  Zofia URBAN
14)  Karol SIEMASZKO

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 


Sekretarz Komisji Konkursowej

 

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2017-02-28

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo
o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa
po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 28 lutego 2017 roku
i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

1) Katarzyna DĘBSKA

2) Anna WILCZYŃSKA

3) Natalia NOWAK

4) Katarzyna GORZELANA

5) Agnieszka SEIFERT

6) Damian KOPACZEWSKI

7) Jan KUBIAK

8) Mikołaj PAWLAK

9) Marcin TALMA

10) Katarzyna JANKOWSKA

11) Rafał GĘBAROWSKI

12) Lech Remigiusz STASZCZAK

13) Katarzyna KUPKA

14) Nell KONIECZNA

15) Marcel KOSZ

16) Łukasz KROPISZ

17) Aleksandra DESKIEWICZ

18) Katarzyna SZCZECIŃSKA

19) Adrianna BORA

20) Katarzyna WOJNICZ

21) Irina WOJNAROWSKA

22) Zofia URBAN

23) Karol SIEMASZKO

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość

 

Sekretarz Komisji Konkursowej

Marek Rote

Kierownik Szkolenia

prokurator Prokuratury Regionalnej

NARADA PROKURATORÓW Z REGIONU POZNAŃSKIEGO
Dodano dnia : 2017-02-21

W dniach 16-17 lutego 2017 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2016.

W naradzie tej udział wzięli między innymi: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy -Bogdan Święczkowski, Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego - Jarosław Duś, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka, Prokurator Okręgowy w Koninie - Mariusz Skupin, Prokurator Okręgowy w Poznaniu - Mateusz Pakulski, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - Jarosław Kijowski, a także Prokuratorzy Rejonowi z obszaru Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

W trakcie spotkania głos zabrał I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy - Bogdan Święczkowski, który mówił między innymi o zwiększeniu budżetu prokuratury i konieczności realizacji szeregu nowych zadań stojących przed prokuraturą po zmianach ustrojowych. Prokurator Krajowy przypomniał też o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz szerokiego uwzględniania praw pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach.

Nadto w trakcie narady omówiono wyniki pracy osiągnięte przez prokuratury regionu poznańskiego w 2016 r. i bieżące problemy w działalności tych jednostek. Obecni wysłuchali także wykładu na temat wybranych zagadnień związanych z wystąpieniem potencjalnych błędów medycznych w dziedzinie anestezjologii.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 20 - 26 LUTEGO 2017 r.
Dodano dnia : 2017-02-17

 

W dniach od 20 lutego do 26 lutego 2017 roku obchodzony będzie w Polsce, już po raz czternasty, „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Na obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w związku z organizowanym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, we wszystkich Prokuraturach Okręgowych oraz jednostkach Rejonowych:

- prokuratorzy pełnić będą dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą porady i informacje,

-  informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zamieszczone zostaną na stronach internetowych Prokuratur Okręgowych i na tablicach ogłoszeń wszystkich prokuratur wraz z adnotacjami o dyżurach pełnionych przez prokuratorów,

-  Rzecznicy Prasowi i Prokuratorzy Rejonowi lub delegowani prokuratorzy będą brali udział w programach lokalnych mediów, spotkaniach organizacji pomocowych i instytucji samorządowych poświęconych propagowaniu akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

ŚLEDZTWO DOTYCZACE OSZUSTWA ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
Dodano dnia : 2017-01-19

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje wszczęte na podstawie materiałów własnych CBA śledztwo w sprawie oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentach zaistniałych w grudniu 2016 r. w związku z udzieleniem przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego dwóch zamówień publicznych na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W sporządzonych dokumentach poświadczano nieprawdę co do odbioru przedmiotowych pojazdów oraz przeprowadzenia szkoleń dla ich użytkowników, mimo że samochody te nie zostały faktycznie odebrane, a szkoleń nie przeprowadzono. Poświadczające nieprawdę dokumenty były następnie przedkładane w celu uzyskania wypłaty środków pochodzących z funduszy publicznych.

 

ZATRZYMANI ZA WYŁUDZENIE ŚRODKÓW Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dodano dnia : 2016-12-09

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 6 grudnia 2016 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób podejrzanych o przestępstwa oszustwa. Przestępczy proceder polegał na przedkładaniu w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nierzetelnych dokumentów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółkach kierowanych przez jednego z podejrzanych i pobieraniu dofinansowania do wynagrodzenia tych osób, w sytuacji gdy osoby te faktycznie nie świadczyły pracy.

INFORMACJA
Dodano dnia : 2016-10-21

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 79/16 z dnia 19 października 2016 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 31 października 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 19 listopada 2016 r. dniem pracy.

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY PROKURATURY REJONOWEJ W GNIEŹNIE
Dodano dnia : 2016-09-29

W dniu 28 września 2016 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie przy ulicy Słomianka 8.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy - Bogdan Święczkowski i Ksiądz Prymas - arcybiskup Wojciech Polak. Prokuraturę Regionalną w Poznaniu reprezentował Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak oraz Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu reprezentowana była m.in. przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu - Mateusza Pakulskiego i Zastępców Prokuratora Okręgowego w Poznaniu - Łukasza Bielę, Wojciecha Skrzypka i Mikołaja Gajewicza. Obecni byli także parlamentarzyści, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Gnieźnie, organów ścigania, administracji lokalnej i władz samorządowych.

Gospodarzem uroczystości był Prokurator Rejonowy w Gnieźnie - Piotr Gruszka.

Krótkie wystąpienia wygłosili Prokurator Krajowy, Prokurator Regionalny w Poznaniu, Prokurator Okręgowy w Poznaniu, Prokurator Rejonowy w Gnieźnie, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna. Następnie budynek Prokuratury poświęcony został przez Księdza Prymasa.

Zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznania się z historią procesu budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, a także zwiedzenia jej pomieszczeń.

Nowy budynek dysponuje bardzo dobrymi parametrami technicznymi i lokalowymi, co będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na warunki pracy zatrudnionych w nim prokuratorów i urzędników, ale i obsługi obywateli.

123 ... 18»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu