Aktualności

ZARZUTY DLA CZŁONKÓW ZOORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZA OSZUSTWA PODATKOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2018-05-24

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych w związku z pozorowanym obrotem paliwami płynnymi.

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO LEKARZOWI
Dodano dnia : 2018-03-22

W dniu 14 marca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Żarach akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (woj. lubuskie). Mężczyźnie zarzucono nieumyślne narażenie 16-letniego chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

NARADA 2018
Dodano dnia : 2018-03-06

W dniach 01-02 marca 2018 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2017. W naradzie tej udział wzięli między innymi: Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych - Przemysław Funiok, Dyrektor Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej - Krzysztof Kuk, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej - Beata Wojdak, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka oraz Prokuratorzy Okręgowi w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, a także wszyscy Prokuratorzy Rejonowi z obszaru działania Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.  

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Dodano dnia : 2018-02-19

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku obchodzony jest w Polsce 17. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem " zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Na obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w związku z organizowanym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w Prokuraturze Regionalnej, wszystkich Prokuraturach Okręgowych oraz jednostkach rejonowych pełnione będą dyżury, podczas których w godzinach pracy osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnie udzielane będą porady i informacje.

Informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zamieszczone zostaną na stronach internetowych Prokuratur Okręgowych i na tablicach ogłoszeń wszystkich prokuratur regionu poznańskiego.

 

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWA I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2018-02-13

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom, którym zarzuca się wyłudzenie środków publicznych uzyskiwanych przez jedno z poznańskich stowarzyszeń tytułem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH
Dodano dnia : 2018-02-07

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych, mediach i mediach społecznościowych określeniami "polskie obozy śmierci" i podobne, osoby których dobra osobiste zostały naruszone posiadają legitymację do skierowania powództwa o ich ochronę na podstawie art. 23 kc i 24 kc. Właściwym do jego rozpoznania jest Sąd Okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Uprawnienie do skierowania takiego powództwa przysługuje również prokuratorowi na podstawie art. 7 kpc i art. 55 kpc.

OSKARŻONY O OSZUSTWA PODATKOWE
Dodano dnia : 2018-02-06

W dniu 24 stycznia 2018 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Lesznie akt oskarżenia przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi województwa wielkopolskiego, byłemu udziałowcowi i prokurentowi spółki z siedzibą w Grodzisku Wlkp., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

Mężczyzna w latach 2011-2012 uszczuplił podatek akcyzowy w wysokości 4 629 425 zł. oraz opłatę paliwową w wysokości 826 752 zł., w ten sposób, że sprzedał nieustalonemu podmiotowi ponad 500 tysięcy litrów oleju opałowego, bezzasadnie stosując preferencyjną, niższą stawkę akcyzy przewidzianą dla towaru przeznaczonego do celów opałowych. Nadto sprawca nabył niemal 3,5 miliona litrów oleju napędowego pochodzącego z nieznanego źródła. Jednocześnie nie składał on w opisanym powyżej zakresie wymaganych deklaracji dla podatku akcyzowego, nie ujawniając tym samym tych transakcji przed organami podatkowymi i nie odprowadzając należnego podatku.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucone podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

KOLEJNE ZARZUTY DLA CZŁONKÓW ZOORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DOKONUJĄCYCH OSZUSTW PODATKOWYCH
Dodano dnia : 2018-01-03

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo dotyczące uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także tzw. prania brudnych pieniędzy.

W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Policji na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania czterech osób podejrzanych, którym w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu ogłoszone zostały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach Vat, a także oszustw podatkowych.

TYMCZASOWO ARESZTOWANI ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ, OSZUSTWA PODATKOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2017-12-08

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury w Poznaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych w związku z pozorowanym obrotem oprogramowaniem komputerowym oraz materiałami budowlanymi.

W dniu 05 grudnia 2017 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Jednocześnie, przy udziale także funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz biur rachunkowych prowadzących
ich księgowość.

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO POŁOŻNEJ
Dodano dnia : 2017-12-08

W dniu 30 listopada 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Szamotułach akt oskarżenia przeciwko położnej, która w przeszłości zatrudniona była w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. Kobiecie zarzucono narażenie 40-tygodniowego nienarodzonego dziecka jednej z pacjentek tej placówki leczniczej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżona, pełniąc w listopadzie 2013 r. dyżur na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Powiatowego w Szamotułach, przeprowadziła badanie kardiotokograficzne jednej z przebywających tam pacjentek. Nie dokonywała ona jednak okresowej kontroli jakości oraz prawidłowości zapisu obrazującego częstotliwość czynności serca płodu i skurczów macicy, które wykazywały poważne nieprawidłowości już od pierwszych minut jego trwania. Ponadto zbyt późno powiadomiła lekarza dyżurnego o tych nieprawidłowościach. W wyniku tego doszło do spóźnionego rozpoznania zagrożenia płodu wewnątrzmacicznym niedotlenieniem i spóźnionego podjęcia decyzji o rozwiązaniu ciąży w drodze zabiegu cesarskiego cięcia.

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Przedstawiona przez nią linia obrony nie znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

Zarzucane podejrzanej przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

123 ... 20»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu