Pokrzywdzeni

 

KOMUNIAT

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych, mediach i mediach społecznościowych określeniami "polskie obozy śmierci" i podobne, osoby których dobra osobiste zostały naruszone posiadają legitymację do skierowania powództwa o ich ochronę na podstawie art. 23 kc i 24 kc. Właściwym do jego rozpoznania jest Sąd Okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Uprawnienie do skierowania takiego powództwa przysługuje również prokuratorowi na podstawie art. 7 kpc i art. 55 kpc.

 

 

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

 

 

 

Przydatne linki

PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH DLA POKRZYWDZONYCH

 

www.pokrzywdzeni.gov.pl - sieć pomocy ofiarom przestępstw

www.pomoc.brpo.gov.pl - pomoc ofiarom przestępstw - strona Rzecznika Praw Obywatelskich

www.ms.gov.pl -pokrzywdzeni przestępstwem

www.fpop.org.pl - Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

www.ms.gov.pl - wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

www.ms.gov.pl - informator dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

www.mediacja.com - strona przedstawia zasady mediacji, propaguje ją jako metodę pozasądowego rozstrzygania sporów

www.strada.org.pl - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

www.pajacyk.pl - strona programu Pajacyk, której celem jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce

www.zaginieni.pl - centrum poszukiwań ludzi zaginionych

www.zaginieni.policja.pl - policyjne poszukiwania zaginionych

 

 

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu