Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Pokrzywdzeni

 

KOMUNIAT

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych, mediach i mediach społecznościowych określeniami "polskie obozy śmierci" i podobne, osoby których dobra osobiste zostały naruszone posiadają legitymację do skierowania powództwa o ich ochronę na podstawie art. 23 kc i 24 kc. Właściwym do jego rozpoznania jest Sąd Okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Uprawnienie do skierowania takiego powództwa przysługuje również prokuratorowi na podstawie art. 7 kpc i art. 55 kpc.

 

 

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

 

 

 

Przydatne linki

PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH DLA POKRZYWDZONYCH

 

www.pokrzywdzeni.gov.pl - sieć pomocy ofiarom przestępstw

www.pomoc.brpo.gov.pl - pomoc ofiarom przestępstw - strona Rzecznika Praw Obywatelskich

www.ms.gov.pl -pokrzywdzeni przestępstwem

www.fpop.org.pl - Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

www.ms.gov.pl - wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

www.ms.gov.pl - informator dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

www.mediacja.com - strona przedstawia zasady mediacji, propaguje ją jako metodę pozasądowego rozstrzygania sporów

www.strada.org.pl - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

www.pajacyk.pl - strona programu Pajacyk, której celem jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce

www.zaginieni.pl - centrum poszukiwań ludzi zaginionych

www.zaginieni.policja.pl - policyjne poszukiwania zaginionych

 

PRZYDATNE ADRESY STRON INTERNETOWYCH DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE


www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html - Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego

www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/powiatowe_centrum_pomocy_rodzinie.html - Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego

www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html - Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html - Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html - Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Rejestry_jednostek_pomocy_spolecznej.html - Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia

www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html - Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych – baza danych 2018 r. 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Pomoc_dla_osob_dotknietych_przemoca.html - Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2018 r.

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0 - Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługina rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – wyszukiwarka

http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Polityki Społecznej

 

 

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu