Prokuratura Regionalna w Poznaniu
Brak takiej strony. Sprawdź czy poprawnie wpisałeś adres...

Oświadczenia majątkowe prokuratorów

 

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwy prokurator regionalny publikuje na stronie internetowej prokuratury regionalnej informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów prokuratury regionalnej.

Publikacji podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów złożone po dniu 31 grudnia 2015 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym Prokuratora Regionalnego w Poznaniu, podległych prokuratorów okręgowych oraz prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wykonujących zadania w Wielkopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu publikowane są na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Oświadczenia majątkowe składane w kolejnych latach publikowane będą wyłącznie na stronie BIP Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.:

 Duś Jarosław

 Grzeszczyk Hanna

 Fabiś Sylwia   

 Flis Magdalena

 Frankowski Zbigniew

 Grzybek Romuald

 Hadyniak-Chojnacka Katarzyna

 Jasiewicz Paweł

 Jóźwiak Ryszard

 Kaczmarek Jarosław

 Konieczny Marek

 Kwapisz Paweł

 Maćkowiak Maciej

 Orlicki Mariusz

 Pierzyński Zbigniew

 Rote Marek

 Tworek Marek

 Urowski Piotr

 Wacławek Barbara

 Wałęsa Honorata

 Woźniak Alicja

 Woźniak Anna

 Zajler Sławomir

 Ziółkowski Sławomir

 Lewicki Marek

 

Publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej podlegają oświadczenia o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. niżej wymienionych prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu:

1.      Maćkowiak Rafał

2.      Grześkowiak Krzysztof

3.      Mazurkiewicz Grzegorz

4.      Wolf-Derda Daria

5.      Szewczykowska Lucyna

6.      Niemczyk Karolina

7.      Degler Agnieszka

8.      Feist Magdalena

 

 

Oświadczenia o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu złożone w 2016 roku w związku z przejściem w stan spoczynku:

Tworek Marek

Lewicki Marek

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu