Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Aktualności

TYMCZASOWO ARESZTOWANI ZA OSZUSTWA LEASINGOWE
Dodano dnia : 2018-07-30

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w dniu 26 lipca 2018 r. postanowił o tymczasowym aresztowaniu 5 osób, którym zarzuca się oszustwa na szkodę Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwa ustalono, że w latach 2015-2016, działający na terenie Zielonej Góry podejrzani, doprowadzili do zawarcia co najmniej 14 umów leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A., których przedmiotem były maszyny do produkcji butelek, a także pakowania i etykietowania opakowań. Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że w celu uzyskania świadczeń leasingowych sprawcy przedstawiali nierzetelne dokumenty w postaci m.in. faktur VAT dotyczące przedmiotów leasingu. Dokumenty te stwierdzały nieprawdę, albowiem maszyny takie albo w ogóle nie istniały albo wprawdzie zostały wyprodukowane, ale ich parametry różniły się zdecydowanie od wskazanych w dokumentach leasingowych. W przestępczym procederze uczestniczyła także pracownica pokrzywdzonej spółki, która w protokołach z wizji lokalnej i protokołach zdawczo-odbiorczych fikcyjnie potwierdzała istnienie leasingowanych urządzeń.

WYROK SKAZUJĄCY ZA DZIAŁANIE NA SZKODĘ WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
Dodano dnia : 2018-07-25

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w dniu 20 lipca 2018 r. zapadł wyrok skazujący byłą dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, oskarżoną przez prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o działanie na szkodę kierowanej przez nią instytucji. Sąd skazał oskarżoną na karą 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny, a nadto zakazał jej zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na 15 lat. Sąd nałożył też na oskarżoną obowiązek naprawienia szkody w kwocie ponad 18 mln zł.

          Prokurator zarzucił oskarżonej nadużycie uprawnień i wyrządzenie Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w łącznej kwocie ponad 18 mln zł.

ZARZUTY DLA CZŁONKÓW ZOORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZA OSZUSTWA PODATKOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2018-05-24

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych w związku z pozorowanym obrotem paliwami płynnymi.

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO LEKARZOWI
Dodano dnia : 2018-03-22

W dniu 14 marca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Żarach akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (woj. lubuskie). Mężczyźnie zarzucono nieumyślne narażenie 16-letniego chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

NARADA 2018
Dodano dnia : 2018-03-06

W dniach 01-02 marca 2018 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2017. W naradzie tej udział wzięli między innymi: Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych - Przemysław Funiok, Dyrektor Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej - Krzysztof Kuk, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej - Beata Wojdak, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka oraz Prokuratorzy Okręgowi w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, a także wszyscy Prokuratorzy Rejonowi z obszaru działania Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.  

 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Dodano dnia : 2018-02-19

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku obchodzony jest w Polsce 17. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem " zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Na obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w związku z organizowanym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w Prokuraturze Regionalnej, wszystkich Prokuraturach Okręgowych oraz jednostkach rejonowych pełnione będą dyżury, podczas których w godzinach pracy osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnie udzielane będą porady i informacje.

Informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zamieszczone zostaną na stronach internetowych Prokuratur Okręgowych i na tablicach ogłoszeń wszystkich prokuratur regionu poznańskiego.

 

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWA I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2018-02-13

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom, którym zarzuca się wyłudzenie środków publicznych uzyskiwanych przez jedno z poznańskich stowarzyszeń tytułem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH
Dodano dnia : 2018-02-07

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych, mediach i mediach społecznościowych określeniami "polskie obozy śmierci" i podobne, osoby których dobra osobiste zostały naruszone posiadają legitymację do skierowania powództwa o ich ochronę na podstawie art. 23 kc i 24 kc. Właściwym do jego rozpoznania jest Sąd Okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Uprawnienie do skierowania takiego powództwa przysługuje również prokuratorowi na podstawie art. 7 kpc i art. 55 kpc.

OSKARŻONY O OSZUSTWA PODATKOWE
Dodano dnia : 2018-02-06

W dniu 24 stycznia 2018 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Lesznie akt oskarżenia przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi województwa wielkopolskiego, byłemu udziałowcowi i prokurentowi spółki z siedzibą w Grodzisku Wlkp., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

Mężczyzna w latach 2011-2012 uszczuplił podatek akcyzowy w wysokości 4 629 425 zł. oraz opłatę paliwową w wysokości 826 752 zł., w ten sposób, że sprzedał nieustalonemu podmiotowi ponad 500 tysięcy litrów oleju opałowego, bezzasadnie stosując preferencyjną, niższą stawkę akcyzy przewidzianą dla towaru przeznaczonego do celów opałowych. Nadto sprawca nabył niemal 3,5 miliona litrów oleju napędowego pochodzącego z nieznanego źródła. Jednocześnie nie składał on w opisanym powyżej zakresie wymaganych deklaracji dla podatku akcyzowego, nie ujawniając tym samym tych transakcji przed organami podatkowymi i nie odprowadzając należnego podatku.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucone podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

KOLEJNE ZARZUTY DLA CZŁONKÓW ZOORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DOKONUJĄCYCH OSZUSTW PODATKOWYCH
Dodano dnia : 2018-01-03

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo dotyczące uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także tzw. prania brudnych pieniędzy.

W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Policji na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania czterech osób podejrzanych, którym w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu ogłoszone zostały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach Vat, a także oszustw podatkowych.

123 ... 20»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu