Aktualności

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO LEKARZOWI
Dodano dnia : 2018-03-22

W dniu 14 marca 2018 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Żarach akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach (woj. lubuskie). Mężczyźnie zarzucono nieumyślne narażenie 16-letniego chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATÓW DO III ETAPU KONKURSU NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2018-03-21

Na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400) zawiadamiam, iż po przeprowadzeniu II etapu konkursu, na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, do III etapu konkursu  została zakwalifikowana następująca osoba:

1.      Janusz Superczyński

III etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 roku, w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10 (IV piętro) o godzinie 12.00.

Kandydat powinien zgłosić się w wyznaczonym terminie i miejscu z dokumentem tożsamości.

 

NARADA 2018
Dodano dnia : 2018-03-06

W dniach 01-02 marca 2018 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2017. W naradzie tej udział wzięli między innymi: Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych - Przemysław Funiok, Dyrektor Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej - Krzysztof Kuk, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej - Beata Wojdak, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka oraz Prokuratorzy Okręgowi w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, a także wszyscy Prokuratorzy Rejonowi z obszaru działania Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.  

 

II ETAP KONKURSU NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO-ADMINISTRACYJNEGO
Dodano dnia : 2018-03-01

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu konkursu naboru kandydata na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
Dodano dnia : 2018-02-19

W dniach od 19 do 25 lutego 2018 roku obchodzony jest w Polsce 17. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem " zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Na obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w związku z organizowanym Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w Prokuraturze Regionalnej, wszystkich Prokuraturach Okręgowych oraz jednostkach rejonowych pełnione będą dyżury, podczas których w godzinach pracy osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatnie udzielane będą porady i informacje.

Informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zamieszczone zostaną na stronach internetowych Prokuratur Okręgowych i na tablicach ogłoszeń wszystkich prokuratur regionu poznańskiego.

 

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWA I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2018-02-13

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom, którym zarzuca się wyłudzenie środków publicznych uzyskiwanych przez jedno z poznańskich stowarzyszeń tytułem realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH
Dodano dnia : 2018-02-07

W związku z pojawiającymi się w artykułach internetowych, mediach i mediach społecznościowych określeniami "polskie obozy śmierci" i podobne, osoby których dobra osobiste zostały naruszone posiadają legitymację do skierowania powództwa o ich ochronę na podstawie art. 23 kc i 24 kc. Właściwym do jego rozpoznania jest Sąd Okręgowy, jako sąd pierwszej instancji. Uprawnienie do skierowania takiego powództwa przysługuje również prokuratorowi na podstawie art. 7 kpc i art. 55 kpc.

OSKARŻONY O OSZUSTWA PODATKOWE
Dodano dnia : 2018-02-06

W dniu 24 stycznia 2018 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Lesznie akt oskarżenia przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi województwa wielkopolskiego, byłemu udziałowcowi i prokurentowi spółki z siedzibą w Grodzisku Wlkp., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks.

Mężczyzna w latach 2011-2012 uszczuplił podatek akcyzowy w wysokości 4 629 425 zł. oraz opłatę paliwową w wysokości 826 752 zł., w ten sposób, że sprzedał nieustalonemu podmiotowi ponad 500 tysięcy litrów oleju opałowego, bezzasadnie stosując preferencyjną, niższą stawkę akcyzy przewidzianą dla towaru przeznaczonego do celów opałowych. Nadto sprawca nabył niemal 3,5 miliona litrów oleju napędowego pochodzącego z nieznanego źródła. Jednocześnie nie składał on w opisanym powyżej zakresie wymaganych deklaracji dla podatku akcyzowego, nie ujawniając tym samym tych transakcji przed organami podatkowymi i nie odprowadzając należnego podatku.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucone podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-02-01

 

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu po przeprowadzeniu procedury konkursowej zakwalifikowano następującą kandydatkę:

L.P.

Imię i Nazwisko

            łączna ilość punktów

1.

Anna Rak - Garsztka

54

W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono rezerwową listę  kandydatów:

 

L.P.

Imię i Nazwisko

Numer kodu

wyniki

II etap

wyniki

III etap

     łączna

ilość punktów

test

praca pisemna

ogółem

1.

Katarzyna Nawrot

11

34

9

43

9

52

2.

Krzysztof Student

2

36

5

41

9

50

3.

Tomasz Comba

9

35

9

44

5

49

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-01-24

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 24 stycznia 2018 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:

 

1)  Tomasz BARANOWSKI

2)  Tomasz COMBA

3)  Anna CYKULSKA

4)  Paweł GAWENDA

5)  Rafał KOŃCZAL

6)  Maciej MUSIAŁOWSKI

7)  Katarzyna NAWROT

8)  Szymon PISARSKI

9)  Anna RAK- GARSZTKA

10) Krzysztof STUDENT

wymaganej liczby punktów spełniają oni wymogi formalne i zostają dopuszczeni do III etapu konkursu.

 

123 ... 22»

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu