Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-01-16

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 15 stycznia 2018 roku i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA FINANSOWO - ADMINISTRACYJNEGO W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2018-01-16

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 946 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 400)

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora finansowo - administracyjnego

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

ul. Solna 10, 61-736 Poznań

KOLEJNE ZARZUTY DLA CZŁONKÓW ZOORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DOKONUJĄCYCH OSZUSTW PODATKOWYCH
Dodano dnia : 2018-01-03

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo dotyczące uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także tzw. prania brudnych pieniędzy.

W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Policji na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania czterech osób podejrzanych, którym w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu ogłoszone zostały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach Vat, a także oszustw podatkowych.

TYMCZASOWO ARESZTOWANI ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ, OSZUSTWA PODATKOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2017-12-08

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury w Poznaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu wielowątkowe śledztwo dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych w związku z pozorowanym obrotem oprogramowaniem komputerowym oraz materiałami budowlanymi.

W dniu 05 grudnia 2017 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 mieszkańców województwa wielkopolskiego. Jednocześnie, przy udziale także funkcjonariuszy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek zaangażowanych w przestępczy proceder oraz biur rachunkowych prowadzących
ich księgowość.

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO POŁOŻNEJ
Dodano dnia : 2017-12-08

W dniu 30 listopada 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Szamotułach akt oskarżenia przeciwko położnej, która w przeszłości zatrudniona była w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. Kobiecie zarzucono narażenie 40-tygodniowego nienarodzonego dziecka jednej z pacjentek tej placówki leczniczej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Oskarżona, pełniąc w listopadzie 2013 r. dyżur na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Powiatowego w Szamotułach, przeprowadziła badanie kardiotokograficzne jednej z przebywających tam pacjentek. Nie dokonywała ona jednak okresowej kontroli jakości oraz prawidłowości zapisu obrazującego częstotliwość czynności serca płodu i skurczów macicy, które wykazywały poważne nieprawidłowości już od pierwszych minut jego trwania. Ponadto zbyt późno powiadomiła lekarza dyżurnego o tych nieprawidłowościach. W wyniku tego doszło do spóźnionego rozpoznania zagrożenia płodu wewnątrzmacicznym niedotlenieniem i spóźnionego podjęcia decyzji o rozwiązaniu ciąży w drodze zabiegu cesarskiego cięcia.

Podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia. Przedstawiona przez nią linia obrony nie znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym.

Zarzucane podejrzanej przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2017-12-06

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 poz. 1767) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838)

 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

INFORMACJA
Dodano dnia : 2017-10-30

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 75/17 z dnia 24 października 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 11 listopada 2017 r.

 

KOMUNIKAT
Dodano dnia : 2017-10-06

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy informujemy, że postanowienie, w związku z którym funkcjonariusze Policji zabezpieczyli 4 października 2017 roku dokumentację dotyczącą Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, zostało wydane 24 lipca 2017 roku.

Podjęto je na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w  Poznaniu, która pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie od 2012 do 2015 roku. Chodzi o przyznawanie, kontrolowanie wydatkowania i rozliczanie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, będących w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydane przez prokuraturę postanowienie z 24 lipca 2017 roku dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy - przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, będących dysponentami środków z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Wszystkie zabezpieczone dowody zostały przekazane dobrowolnie. Organizacje, których dotyczyło postanowienie, nie zgłosiły do protokołu zatrzymania rzeczy żadnych zastrzeżeń. Nośniki elektroniczne są po skopiowaniu na bieżąco zwracane poszczególnym podmiotom, od których je zabezpieczono, aby nie paraliżować pracy tych instytucji.

Wcześniej, latem 2017 roku, dokonano zabezpieczenia dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Termin realizacji obu czynności - latem i 4 października - został ustalony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Śledztwo dotyczące działania na szkodę interesu publicznego (to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 kodeksu karnego) toczy się w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. Nikomu do tej pory nie postawiono zarzutów.

ZATRZYMANI ZA OSZUSTWO NA KWOTĘ PONAD 12 MLN ZŁ
Dodano dnia : 2017-08-03

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące poświadczania nieprawdy w fakturach VAT i oszustwa na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kierowane przez sprawców dwie firmy z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 ubiegały się o dofinansowanie ze środków unijnych trzech projektów z dziedziny produkcji spożywczej. W fakturach, które stanowiły podstawę do wypłaty dofinansowania, poświadczano nieprawdę, zawyżając wartość maszyn i urządzeń mających służyć realizacji projektów. W ten sposób doprowadzono wyżej wymienione instytucje do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków w łącznej kwocie ponad 12 mln zł.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW zatrzymali siedmioro podejrzanych. Osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Nadto zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości przekraczającej 7 mln zł.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

TYMCZASOWY ARESZT DLA PODEJRZANEGO O OSZUSTWA PODATKOWE I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
Dodano dnia : 2017-08-01

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące m.in. uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.

W dniu 26 lipca 2017 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali dwie osoby.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił im zarzuty oszustw podatkowych i poświadczania nieprawdy w fakturach VAT, a jednemu z podejrzanych dodatkowo zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy.

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu