Aktualności

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH ETATÓW ORZECZNICZYCH
Dodano dnia : 2008-11-07

Na dzień 7 listopada 2008 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury podległych Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu stan wolnych etatów orzeczniczych przedstawia się następująco :

w okręgu poznańskim : 2 etaty prokuratorskie, 1 etat asesorki, 7 etatów aplikanckich 
w okręgu zielonogórskim : 3 etaty prokuratorskie, 2 etaty aplikanckie 
w okręgu konińskim : brak wolnych etatów

KONKURS KRASOMÓWCZY
Dodano dnia : 2008-10-06

W dniu 02 października 2008 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu przeprowadzony został II etap Konkursu Krasomówczego dla aplikantów prokuratorskich z obszaru funkcjonowania apelacji poznańskiej.
Pierwsze miejsce zdobyła Pani Katarzyna Kuźnicka aplikant Prokuratury Rejonowej w Koninie.
Laureatka reprezentować będzie okręg apelacji poznańskiej podczas XV Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się w dniach 16–18 listopada 2008 r. w Rzeszowie. 
Pani Katarzynie Kuźnickiej serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w Rzeszowie.

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA w CELLE
Dodano dnia : 2008-09-01

W dniach 25-27 sierpnia 2008 r. u naszych niemieckich partnerów w Celle odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia zawartego porozumienia. Organizatorami spotkania byli Prokurator Generalny w Celle Harald Range oraz Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Celle Dr Peter-Wedekind Gőtz von Olenhusen. Stronę polską reprezentowali Prokurator Krajowy Marek Staszak, Prokurator Apelacyjny w Poznaniu Sławomir Twardowski oraz Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Roman Stachowiak.
(Więcej w dziale Aktualności - Współpraca zagraniczna)

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA w CELLE
Dodano dnia : 2008-09-01

W dniach 25-27 sierpnia 2008 r. u naszych niemieckich partnerów w Celle odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 10-lecia zawartego porozumienia. Organizatorami spotkania byli Prokurator Generalny w Celle Harald Range oraz Prezes Wyższego Sądu Krajowego w Celle Dr Peter-Wedekind Gőtz von Olenhusen. Stronę polską reprezentowali Prokurator Krajowy Marek Staszak, Prokurator Apelacyjny w Poznaniu Sławomir Twardowski oraz Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Roman Stachowiak.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNYCH ETATÓW ORZECZNICZYCH
Dodano dnia : 2008-08-07

Na dzień 5 sierpnia 2008 roku w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury podległych Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu stan wolnych etatów orzeczniczych przedstawia się następująco :

w okręgu poznańskim : 2 etaty prokuratorskie, 2 etaty asesorkie 
w okręgu zielonogórskim : 1 etat prokuratorski, 1 etat asesorski 
w okręgu konińskim : 1 etat prokuratorski.

STAŻE ZAGRANICZNE
Dodano dnia : 2008-06-20

  Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu przystąpiła do współpracy z Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w zakresie jego partnerstwa w Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN), która zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej.

ZGROMADZENIE PROKURATORÓW W PROKURATURZE PELACYJNEJ W POZNANIU
Dodano dnia : 2008-03-20

W dniu 4 marca 2008 r., w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.  

W naradzie udział wzięli prokuratorzy Prokuratury Apelacyjnej 
w Poznaniu oraz delegaci prokuratur okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej. 

Przedmiotem prac Zgromadzenia było podjęcie uchwały w sprawie opinii o przesłanym z Ministerstwa Sprawiedliwości projekcie z dnia 7 lutego 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze i niektórych innych ustaw. Przeprowadzone zostały również uzupełniające wybory członka Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów.

NARADA ROCZNA
Dodano dnia : 2008-02-19

W dniach od 14 do 15 lutego 2008 r., w Baranowie odbyła się narada kierownictwa Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu oraz prokuratur okręgowych i rejonowych okręgu apelacji poznańskiej.
  W naradzie udział wzięli Prokuratorzy Okręgowi z Poznania, Zielonej Góry i Konina, ich zastępcy, wizytatorzy, kierownicy szkolenia, naczelnicy poszczególnych wydziałów, rzecznicy prasowi oraz podlegli prokuratorzy rejonowi. 

Uczestników spotkania swą obecnością zaszczycili Prokurator Krajowy Pan Marek Staszak, Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Pan Dariusz Kuberski oraz Zastępca Dyrektora Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Pan Tadeusz Laudowicz.

Przedmiotem narady było przedstawienie i ocena efektów pracy wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury poznańskiego okręgu apelacyjnego w 2007 roku oraz omówienie zadań zaplanowanych na rok 2008.

Program spotkania obejmował tez elementy szkoleniowe realizowane w odrębnych pionach funkcjonalnych – śledczym, sądowym, organizacyjnym i informatyzacyjnym.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
Dodano dnia : 2008-02-11

 W dniach od 22 do 29 lutego 2008 roku, po raz kolejny obchodzony będzie w całym kraju „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”.

  Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest : „Prawno-karne, psychologiczne i społeczne aspekty przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom?”. 

  Podjęte działania będą miały charakter edukacyjny, zmierzający do rozpowszechnienia wiedzy o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu szerokiego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy. Dlatego też w prokuraturach okręgowych i rejonowych apelacji poznańskiej udzielane będą w tych dniach porady i informacje dotyczące instytucji i organizacji zajmujących pomocą ofiarom przestępstw. 

  Szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanych dyżurów prokuratorskich dostępne będą na tablicach ogłoszeń poszczególnych prokuratur oraz na stronach internetowych :

Prokuratury Okręgowej w Poznaniu : www.poznan.po.gov.pl

Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze : www.zielona-gora.po.gov.pl

Prokuratury Okręgowej w Koninie : www.konin.po.gov.pl

Dodano dnia : 0000-00-00

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu