Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Aktualności

AKT OSKARŻENIA O OSZUSTWO AKCYZOWE
Dodano dnia : 2017-07-06

Prokuratura Regionalna w Poznaniu, skierowała do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych, związanych z obrotem papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy, to jest przestępstwa z  art. 65 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 4 kks
i art. 38 § 2 pkt 1 kks. Dwaj oskarżeni odpowiadać będą za działanie w warunkach recydywy skarbowej.

OSKARŻENI O OSZUSTWA PODATKOWE ZWIĄZANE Z ODBARWIANIEM OLEJU OPAŁOWEGO
Dodano dnia : 2017-07-03

W dniu 26 czerwca 2017 r. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym łącznie o 32 przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach podatkowych, fałszowaniu dokumentów oraz praniu brudnych pieniędzy. Grupa ta działała w latach 2009-2011 na terenie całego kraju. Przedmiotem jej działalności były przestępstwa związane z obrotem paliwami płynnymi.

 

I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-05-31

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 35/17 z dnia 26 maja 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 24 czerwca 2017 r. dniem pracy.

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Dodano dnia : 2017-04-12
I N F O R M A C J A
Dodano dnia : 2017-04-10

Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Prokurator Regionalny w Poznaniu ustalił dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W zamian za dzień wolny ustalił dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy.

 

ZATRZYMANI ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ
Dodano dnia : 2017-03-24

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje postępowanie przygotowawcze o sygnaturze RP II Ds. 3.2016, przeciwko dziewięciu podejrzanym, między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

W powyższej sprawie, w dniu 21 marca 2017 roku, zatrzymano cztery osoby, spośród których jednej przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a nadto, co dotyczy też pozostałych osób - brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, narażenia na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, z tytułu obrotu towarami do produkcji zniczy i świec, przy użyciu nierzetelnych faktur, a także wyłudzenia dotacji z funduszy unijnych w kwocie 21.233,250,00 złotych, to jest popełnienia przestępstw z art. 258 § 3 kk i innych.

WYROK SKAZUJĄCY DLA CZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ
Dodano dnia : 2017-03-23

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oskarżał przed Sądem Okręgowym w Poznaniu  członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Norberta S., pseud. Drewniak. Grupa ta działała w latach 2002-2007 na terenie województwa wielkopolskiego i opolskiego.

Jak ustalono, członkowie grupy przestępczej zajmowali się przemytem, głównie z Holandii do Polski, znacznych ilości narkotyków, a następnie obrotem tymi substancjami. Przedmiotem przestępstw były środki odurzające w postaci marihuany, a także substancje psychotropowe w postaci amfetaminy, kokainy i MDMA (ecstasy). Dwóm oskarżonym zarzucono również rozbój z użyciem broni palnej,
a jednemu - posiadanie bez zezwolenia amunicji do broni palnej.

NARADA PROKURATORÓW Z REGIONU POZNAŃSKIEGO
Dodano dnia : 2017-02-21

W dniach 16-17 lutego 2017 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2016.

W naradzie tej udział wzięli między innymi: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy -Bogdan Święczkowski, Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego - Jarosław Duś, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka, Prokurator Okręgowy w Koninie - Mariusz Skupin, Prokurator Okręgowy w Poznaniu - Mateusz Pakulski, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - Jarosław Kijowski, a także Prokuratorzy Rejonowi z obszaru Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

W trakcie spotkania głos zabrał I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy - Bogdan Święczkowski, który mówił między innymi o zwiększeniu budżetu prokuratury i konieczności realizacji szeregu nowych zadań stojących przed prokuraturą po zmianach ustrojowych. Prokurator Krajowy przypomniał też o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz szerokiego uwzględniania praw pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach.

Nadto w trakcie narady omówiono wyniki pracy osiągnięte przez prokuratury regionu poznańskiego w 2016 r. i bieżące problemy w działalności tych jednostek. Obecni wysłuchali także wykładu na temat wybranych zagadnień związanych z wystąpieniem potencjalnych błędów medycznych w dziedzinie anestezjologii.

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 20 - 26 LUTEGO 2017 r.
Dodano dnia : 2017-02-17

 

W dniach od 20 lutego do 26 lutego 2017 roku obchodzony będzie w Polsce, już po raz czternasty, „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" zrodziła się w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Na obszarze właściwości miejscowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w związku z organizowanym Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, we wszystkich Prokuraturach Okręgowych oraz jednostkach Rejonowych:

- prokuratorzy pełnić będą dyżury, podczas których osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielane będą porady i informacje,

-  informacje dotyczące Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zamieszczone zostaną na stronach internetowych Prokuratur Okręgowych i na tablicach ogłoszeń wszystkich prokuratur wraz z adnotacjami o dyżurach pełnionych przez prokuratorów,

-  Rzecznicy Prasowi i Prokuratorzy Rejonowi lub delegowani prokuratorzy będą brali udział w programach lokalnych mediów, spotkaniach organizacji pomocowych i instytucji samorządowych poświęconych propagowaniu akcji Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

ŚLEDZTWO DOTYCZACE OSZUSTWA ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH
Dodano dnia : 2017-01-19

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje wszczęte na podstawie materiałów własnych CBA śledztwo w sprawie oszustwa i poświadczania nieprawdy w dokumentach zaistniałych w grudniu 2016 r. w związku z udzieleniem przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego dwóch zamówień publicznych na zakup 35 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W sporządzonych dokumentach poświadczano nieprawdę co do odbioru przedmiotowych pojazdów oraz przeprowadzenia szkoleń dla ich użytkowników, mimo że samochody te nie zostały faktycznie odebrane, a szkoleń nie przeprowadzono. Poświadczające nieprawdę dokumenty były następnie przedkładane w celu uzyskania wypłaty środków pochodzących z funduszy publicznych.

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu