Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-01-16

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 15 stycznia 2018 roku i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

1)     Tomasz BARANOWSKI

2)     Katarzyna BELIŃSKA

3)     Marta BÓL

4)     Mirosław CHOCHOROWSKI

5)     Tomasz COMBA

6)     Anna CYKULSKA

7)     Paweł GAWĘDA

8)     Dominika GÓRSKA - BAMBERSKA

9)     Marta HADADA

10)   Rafał KOŃCZAL

11)   Maciej MUSIAŁOWSKI

12)   Katarzyna NAWROT

13)   Agnieszka PAŁKOWSKA

14)   Szymon PISARSKI

15)   Anna RAK- GARSZTKA

16)   Michał RULC

17)   Krzysztof STUDENT

18)   Justyna ZAPARTA

 

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu