Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
Dodano dnia : 2018-01-24

Na podstawie przepisu art. 180 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz. 1838), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu w dniu 24 stycznia 2018 roku Komisja Konkursowa stwierdziła, że wobec uzyskania przez następujących kandydatów:

 

1)  Tomasz BARANOWSKI

2)  Tomasz COMBA

3)  Anna CYKULSKA

4)  Paweł GAWENDA

5)  Rafał KOŃCZAL

6)  Maciej MUSIAŁOWSKI

7)  Katarzyna NAWROT

8)  Szymon PISARSKI

9)  Anna RAK- GARSZTKA

10) Krzysztof STUDENT

wymaganej liczby punktów spełniają oni wymogi formalne i zostają dopuszczeni do III etapu konkursu.

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w dniu 1 lutego 2018 roku o godz. 9.00  i ustalono, że na tę godzinę zostaną wezwani:

1)  Tomasz BARANOWSKI

2)  Tomasz COMBA

3)  Anna CYKULSKA

4)  Paweł GAWENDA

5)  Rafał KOŃCZAL

oraz na godzinę 10.00 zostaną wezwani:

6)   Maciej MUSIAŁOWSKI

7)   Katarzyna NAWROT

8)   Szymon PISARSKI

9)   Anna RAK- GARSZTKA

10) Krzysztof STUDENT

 

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu