Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Aktualności

NARADA 2018
Dodano dnia : 2018-03-06

W dniach 01-02 marca 2018 r. odbyła się roczna narada poświęcona ocenie pracy prokuratur podległych Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu w roku 2017. W naradzie tej udział wzięli między innymi: Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych - Przemysław Funiok, Dyrektor Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej - Krzysztof Kuk, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej - Beata Wojdak, Prokurator Regionalny w Poznaniu - Rafał Maćkowiak, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu - Katarzyna Hadyniak-Chojnacka oraz Prokuratorzy Okręgowi w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze, a także wszyscy Prokuratorzy Rejonowi z obszaru działania Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.  

 

W trakcie spotkania głos zabrał Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych - Przemysław Funiok, który mówił między innymi o zwiększeniu budżetu prokuratury i konieczności realizacji szeregu nowych zadań stojących przed prokuraturą. Przypomniał też o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz szerokiego uwzględniania praw pokrzywdzonych w prowadzonych postępowaniach oraz o konieczności pozbawiania przestępców korzyści majątkowych z popełnionych przestępstw.

Natomiast Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej - Beata Wojdak przedstawiła wykład na temat aspektów praktycznych stosowania zabezpieczeń majątkowych. Nadto w trakcie narady omówiono wyniki pracy osiągnięte przez prokuratury regionu poznańskiego w 2017 r. i bieżące problemy w działalności tych jednostek. Obecni wysłuchali także wykładu na temat nowego kształtu odpowiedzialności zawodowej prokuratorów wynikającego z ustawy z dnia 08 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018 r., poz. 5).

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu