Pomoc ofiarom przestępstw

 

Informacje o aktualne organizowanym, cyklicznym „Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw" dostępne są na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl. Na tej witrynie dostępny jest też obszerny „Informator pokrzywdzonego" oraz w dziale „Sieć Pomocy" dostępna jest krajowa lista Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

 

Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2014 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Copyright © 2009 Prokuratura Regionalna w Poznaniu